University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

EVENTS

THÔNG BÁO SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KỲ TRUNG TÂM Y SINH HỌC PHÂN TỬ.

Ngày 04/01/2023, lúc 9g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Journal club: The Injury Response to DNA Damage Promotes Anti-Tumor Immunity

Báo cáo viên: ThS. Hồ Quốc Chương

Chủ tọa: PGS.Hoàng Anh Vũ

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 25/11/2022, lúc 9g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Sinh hoạt chuyên đề: Labeled immunoassays and their application in biomedical analysis 

Báo cáo viên: ThS. Lê Kiều Minh

Chủ tọa: PGS.Đỗ Đức Minh

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 17/11/2022, lúc 14g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM

Journal club: Clinical pharmacogenetic analysis in 5,001 individuals with diagnostic Exome Sequencing data 

Báo cáo viên: ThS. Lê Gia Hoàng Linh 

Chủ tọa: PGS.Hoàng Anh Vũ 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 4/11/2022, lúc 9g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Nội dung: Introduction of Center for Precision Medicine for Tuberculosis

Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Phước Long (Đại học InJe, Hàn Quốc). 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 3/11/2022, lúc 14g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Journal club: mRNA vaccine–induced neoantigen-specific T cell immunity in patients with gastrointestinal cancer

Báo cáo viên: CN. Võ Văn Thành Niệm 

Chủ tọa: PGS.Hoàng Anh Vũ


Ngày 27/10/2022, lúc 14g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Journal club: MYCN protein stability is a better prognostic indicator in neuroblastoma 

Báo cáo viên: CN. Trương Đinh Kiều Diễm 

Chủ tọa: TS. Vũ Diễm My

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 20/10/2022, lúc 14g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Chủ đề: Đánh giá các biến thể chưa rõ chức năng (VUS)

Báo cáo viên: ThS Hồ Quốc Chương 

Chủ tọa: TS. Trịnh Hoàng Kim Tú 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 13/10/2022, lúc 14g30, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Chủ đề: Epigenomics in clinical application

Báo cáo viên: TS. Lưu Phúc Lợi (Garvan Institute of Medical Research, Australia)

Chủ tọa: PGS. Hoàng Anh Vũ

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 06/10/2022, lúc 15g, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Chủ đề "A blood-based circulating microbial metagenomic panel for early diagnosis and prognosis of oesophageal adenocarcinoma" 

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh Như

Chủ tọa: TS.BS. Trịnh Hoàng Kim Tú 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 29/09/2022, lúc 15g, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

Chủ đề "Introduction to Metagenomics: some basic definitions and applications" 

Báo cáo viên: ThS. Lê Thái Khương 

Chủ tọa: PGS.TS.Đỗ Đức Minh 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 15/09/2022 tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

10g-11g: ACS-derived exosomes.

Báo cáo viên: TS. Vũ Diễm My

Chủ tọa: PGS.TS. Hoàng Anh Vũ. 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 08/09/2022 tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

14g30-15g30: Cập nhật kết quả tiến độ nghiên cứu mRNA vaccine chống biến chủng SARS-CoV2.

Báo cáo viên: ThS. Lương Bắc An

                        TS. Nguyễn Hoài Nghĩa

Chủ tọa: PGS.TS. Hoàng Anh Vũ. 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 18/08/2022 tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM 

14g00 - 14g30: KOICA giới thiệu 

14g30 - 15g30: Journal club: Lung proteome alterations in a mouse model for nonallergic asthma - Báo cáo viên: ThS. Lê Kiều Minh -Chủ tọa: PGS.TS. Đỗ Đức Minh. 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 04/08/2022, lúc 15g, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM
Bài báo: PSPC1 is a potential prognostic marker for hormone-dependent breast cancer patients and modulates RNA processing of ESR1 and SCFD2.
Báo cáo viên: ThS. Lê Gia Hoàng Linh.

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.

 

Ngày 21/07/2022, lúc 14g, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM
Bài báo: Clinical acquired resistance to KRASG12C inhibition through a novel KRAS switch-II pocket mutation and polyclonal alterations converging on RAS-MAPK reactivation.
Báo cáo viên: ThS. Hồ Quốc Chương 
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 14/07/2022, lúc 14g, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM

Chủ Đề: HIV research gap in Viet Nam: Opportunities and challenges. 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thu Thủy (Viện Sức khỏe Hoa Kỳ) 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 07/07/2022, lúc 13g45, tại Phòng họp lầu 8, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM.

Bài Báo: Mitochondrial UQCC3 Modulates Hypoxia Adaptation by Orchestrating OXPHOS and Glycolysis in Hepatocellular Carcinoma 

Chủ tọa: PGS Hoàng Anh Vũ– Trưởng nhóm Nghiên cứu Ung thư– Trung tâm Y Sinh học phân tử 

Báo cáo viên: ThS. Lê Thái Khương – Trung tâm Y Sinh học phân tử 

Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.

Ngày 23/06/2022, lúc 15 giờ, tại Phòng họp lầu 8, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM.
Bài báo:  Epigallocatechin Gallate Induces Hepatic Stellate Cell Senescence and Attenuates Development of Hepatocellular Carcinoma
Chủ tọa: TS. Nguyễn Hoài Nghĩa– Trưởng nhóm Giải trình tự gene thế hệ mới – 
Trung tâm Y Sinh học phân tử
Báo cáo viên:  CN. Dương Bích Trâm – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 16/06/2022, lúc 15 giờ, tại Phòng họp lầu 8, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM.
Bài báo: CD73 sustained cancer-stem-cell traits by promoting SOX9 expression and stability in hepatocellular carcinoma
Chủ tọa: TS. Trịnh Hoàng Kim Tú – Trưởng nhóm Dị Ứng Miễn Dịch lâm sàng– 
Trung tâm Y Sinh học phân tử
Báo cáo viên:  CN. Trương Đinh Kiều Diễm – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự


Ngày 02/06/2022, lúc 15 giờ, tại Phòng họp lầu 8, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM.
Bài báo: mRNA vaccine for cancer immunotherapy
Chủ tọa: TS. Vũ Diễm My – Trưởng nhóm Tế Bào – 
Trung tâm Y Sinh học phân tử
Báo cáo viên:  CN. Võ Văn Thành Niệm – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự

Ngày 12/05/2022, tại Phòng họp lầu 8, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM

- PHẦN 1 (14g – 15 g): Giới thiệu hệ thống máy Nucleic Acid Isolation System (Zybio)

Báo cáo viên: đại diện hãng Thermo Fisher.

- Phần 2 (15 giờ -16 giờ): Sinh hoạt khoa học.

Bài báo: MiR-21 Is Required for the Epithelial-Mếnchymal Transition in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells.
Chủ tọa: TS. Đỗ Đức Minh – Trưởng nhóm Y học Hệ Gene – 
Trung tâm Y Sinh học phân tử
Báo cáo viên:  ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh Như – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự.


Ngày 28/04/2022, tại Phòng họp lầu 8, tòa nhà 15 tầng, Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TPHCM

- PHẦN 1 (14g – 15 g): CHUYÊN ĐỀ PREDICTIVE GENOMICS

Bài 1: Improving the Practice of Healthcare using Predictive Genomics today 
Bài 2: Right drug, right dose, right patient
Báo cáo viên: đại diện hãng Thermo Fisher

 

- PHẦN 2 (15g – 16g): JOURNAL CLUB
Bài báo “Neoantigen cancer vaccine augments anti-CTLA-4 efficacy”
Chủ tọa: TS. Nguyễn Hoài Nghĩa – Trưởng nhóm Giải trình tự gene thế hệ mới – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Báo cáo viên: ThS. Lương Bắc An – Trung tâm Y Sinh học phân tử
Thông báo thay cho thư mời. Kính mời quý đồng nghiệp, học viên quan tâm tham dự

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRỰC TUYẾN: GÓC NHÌN CHUYÊN GIA VỀ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI TƯ VẤN DI TRUYỀN TRONG UNG THƯ VÚ - BUỒNG TRỨNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA (ngày đăng tin 30/03/2022)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI (NEXT GENERATION SEQUENCING) KHOÁ 02 (ngày đăng tin 30/03/2022)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ (ngày đăng tin 30/03/2022)

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ngày đăng tin 30/03/2022)

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ngày đăng tin 30/03/2022)

CHIÊU SINH LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC (ngày đăng tin 30/03/2022)

---------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ - KHÓA 06 - 12/10/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TTYSHPT

CÁC LỚP SHPT NGẮN HẠN

KHAI GIẢNG LỚP SHPT (3 THÁNG) NGÀY 1/10/2019. NỘP HỒ SƠ TỚI 20/09/2019

LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GENE BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ DNA

LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ
LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

CONFERENCES
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 2019

MEETINGS
Meeting with Italian General Consulate and Scientific Attachee (04/12/2015)

SCHOLARSHIP INFO
Arturo Falaschi fellowship program for PhD at ICGEB 

VIETNAM BIO NEWS

 

HIẾN TỦY

Chia sẻ của TS.BS. Huỳnh Thanh Tuấn về vai trò và ý nghĩa của việc hiến tủy trong cộng đồng.

Các tin khácCMB JOURNAL CLUB

LỊCH BÁO CÁO VÀ TÊN BÀI BÁO SẼ TRÌNH BÀY

COMPARATIVE PROTEOMICS OF TUMOR AND PAIRED NORMAL BREAST TISSUE HIGHLIGHTS POTENTIAL BIOMARKERS IN BREAST CANCER. (JC-20/6/2019)

Breast cancer is the most common type of cancer among women worldwide, and about 57,000 new cases are expected for the Brazilian population in 2015. Elucidation of protein expression and modification is essential for the biological understanding, early diagnosis and therapeutics of breast cancer. The main objectives of the study are comparison between the proteome of tumor and paired non-tumor breast cancer tissues, describing all identified proteins, highlighting the ones most differentially expressed and comparing the data with existing literature

NEXT‑GENERATION SEQUENCING IDENTIFIES NOVEL MITOCHONDRIAL VARIANTS IN PITUITARY ADENOMAS (JC-30/5/2019)

Disrupted mitochondrial functions and genetic variants of mitochondrial DNA (mtDNA) have been observed in different human neoplasms. Next-generation sequencing (NGS) can be used to detect even low heteroplasmy-level mtDNA variants. We aimed to investigate the mitochondrial genome in pituitary adenomas by NGS.

INVIVO GENOME EDITING OF THE ALBUMIN LOCUS AS PLATFORM FOR PROTEIN REPLACEMENT THERAPY

Site-specific genome editing provides a promising approach for achieving long-term, stable therapeutic gene expression. Genome editing has been successfully applied in a variety of preclinical models, generally focused on targeting the diseased locus itself; however, limited targeting efficiency or insufficient expression from the endogenous promoter may impede the translation of these approaches, particularly if the desired editing event does not confer a selective growth advantage.

DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF CRISPR-CAS9 FOR GENOME EDITING

Recent advances in genome engineering technologies based on the CRISPR-associated RNAguided endonuclease Cas9 are enabling the systematic interrogation of mammalian genome function. Analogous to the search function in modern word processors, Cas9 can be guided to specific locations within complex genomes by a short RNA search string. 

More journals


HỢP TÁC QUỐC TẾ