University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

XÉT NGHIỆM GEN HLA-B*1502 TRƯỚC KHI ĐIỀU TRỊ CARBAMAZEPINE


 

 I.         Mục đích

Xét nghiệm giúp phát hiện alen HLA-B*15:02 trước khi điều trị carbamazepine cho bệnh nhân nhằm dự phòng dị ứng thuốc.

  II.         Thông tin chung

Carbamazepine (CBZ) được chỉ định điều trị cho những trường hợp động kinh cục bộ và đau dây thần kinh số V. Một trong những điều đáng lo ngại nhất khi sử  dụng CBZ  là nguy cơ bị các phản ứng da nghiêm trọng như hội chứng Stevens–Johnson (SJS) hay ly giải thượng bì nhiễm độc (Toxic Epidermal Necrolysis - TEN). Hội chứng SJS được biểu hiện đặc trưng bằng sốt cao, mệt lả, xuất hiện các sang thương bóng nước tổn thương niêm mạc đi kèm. Tình trạng này có thể dẫn đến tử vong trong khoảng 5% các trường hợp. TEN biểu hiện tương tự như hội chứng SJS nhưng với mức độ tổn thương da rộng hơn và tỷ lệ tử vong lên đến 35%.

Nhiều nghiên cứu cho thấy alen HLA-B*15:02 có mối liên hệ chặt chẽ giữa hội chứng SJS gây ra do sử dụng CBZ trên các bệnh nhân thuộc chủng tộc Châu Á, như Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

III.         Bệnh nhân nào cần được xét nghiệm

Bệnh nhân được chỉ định điều trị với carbamazepine.

IV.         Kỹ thuật

  • Real-time PCR với bộ kít PG1502 Detection Kit (Pharmigene, Đài Loan).
  • Bệnh phẩm: mẫu máu ngoại vi được trữ trong chất chống đông EDTA. Bảo quản mẫu ở 4oC.
  • Thời gian: 7 ngày làm việc.

V.         Tài liệu tham khảo

1.    Van Nguyen, D., et al., Validation of a novel real-time PCR assay for detection of HLA-B* 15: 02 allele for prevention of carbamazepine–Induced Stevens-Johnson syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis in individuals of Asian ancestry. Human immunology, 2016. 77(12): p. 1140-1146.

2.    Van Nguyen, D., et al., HLA-B* 1502 and carbamazepine-induced severe cutaneous adverse drug reactions in Vietnamese. Asia Pacific Allergy, 2015. 5(2): p. 68


VI.        Liên hệ thực hiện xét nghiệm


Chia sẻ :
Các tin khác :