University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

       Được thành lập từ năm 2011, Trung tâm Y sinh học phân tử là đơn vị nghiên cứu trọng điểm của Đại học Y Dược TPHCM. Sinh học phân tử đóng vai trò ngày càng quan trọng trong y học hiện đại. Hiểu biết cơ chế phân tử của các bệnh lý sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, chẩn đoán sớm, tiên lượng và điều trị bệnh có hiệu quả.


       Nhận được sự hỗ trợ của Đại học Y Dược TPHCM, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Nafosted, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và các tỉnh lân cận, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang được triển khai tại Trung tâm Y sinh học phân tử.


      Tính đến nay, Trung tâm Y sinh học phân tử đã tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện hơn 20 nhiệm vụ khoa học công nghệ từ cấp sở khoa học công nghệ trở lên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như ung thư, y học tái tạo, y học bộ gen, bệnh truyền nhiễm, bệnh dị ứng – miễn dịch, khoa học thần kinh,...


      Trung tâm Y sinh học phân tử cũng kiến tạo một môi trường nghiên cứu thuận lợi, giúp các sinh viên đại học và học viên sau đại học của Đại học Y Dược TPHCM và các đại học bạn hoàn thành các đề tài tốt nghiệp.Các đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện tại Trung tâm Y sinh học phân tử (nhấn để xem thêm)