University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ  

 

     

Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử

Trưởng nhóm nghiên cứu ung thư

Đại học Tokyo (TS, 2008), Đại học Waseda (hậu tiến sĩ)
Đại học Y Dược TPHCM (BS, 1998; ThS, 2002)

- Genetic trong ung thư


   PGS. TS. BS. HOANG, Anh Vu
   
   

 
      Nguyên Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử
Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y dược TPHCM
PGS. TS Ngoại thần kinh
    PGS. TS. BS. VO, Tan Son     
 
     
   
      Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử
Trưởng nhóm nghiên cứu bệnh nhiễm
 
PGS. TS Hoá sinh y học

Đại học Y Dược TPHCM (TS, BS)
Nghiên cứu viên - UCSF (1998)
- Biomarkers
- Chẩn đoán tiền sản
- Các thay đổi di truyền trong ung thư gan, các bệnh lý thần kinh cơ
  PGS. TS. BS. DO, Thi Thanh Thuy    
   

   
     

Phó Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử

Trưởng nhóm Nghiên cứu chức năng bộ gen

International school for Advanced Studies (SISSA), Trieste, Italy (TS, 2015)   

Đại học Y Dược TPHCM (BS, 2008)
- Pharmacogenomics trong bệnh lý Nội tiết và chuyển hoá
- Phân bố HLA và vai trò của chúng trong các bệnh lý

   TS. BS. DO, Duc Minh
   
   

   
      Trưởng nhóm nghiên cứu Dị ứng - Miễn dịch
Đại học Y Dược TPHCM (BS) - 2012 - 2016
Đại học Y khoa - Ajou University - Hàn Quốc (Ph.D) - 2018
Khoa Miễn Dịch - Dị ứng - Ajou Medical Center, South Korea (Postdoc) - 2019
Clinical observation fellowship in Department of Pediatrics, Ajou Medical Center, South Korea - 2019
Clinical observation fellowship in Department of Allergy & Clinical Immunology - 2019

  TS. BS. TRINH, Hoang Kim Tu  

 

   
   
       

Trưởng nhóm Nghiên cứu giải trình tự gen thế hệ mới

Oklahoma State University, USA (Nghiên cứu hậu tiến sĩ)

Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA (Nghiên cứu hậu tiến sĩ)

National Institute of Health, NIEHS (TS, 2011)

- Sinh học tế bào trong ung thư

- Sinh thiết lỏng và điều trị trúng đích trong ung thư


  TS. NGUYEN, Hoai Nghia     
       
       Trưởng nhóm Nghiên cứu Tim Mạch - Tế Bào
The Open University, United Kingdom, PhD, 2021
Đại học Khoa học Tự Nhiên -TP.HCM, BsC, 2012
  TS. VU, Diem My   
       
     

Nguyên trưởng nhóm Nghiên cứu khoa học thần kinh (2012-2019)

Đại học Y khoa Sungkyungkwan , Hàn Quốc (TS, 2011; ThS, 2007)

Endeavor Fellowship at IHBI, Queensland University of Technology – Australia (2015)
Fellowship at Queen Mary University of London - Research Link, British  Council, UK(2014)   
- Thay đổi di truyền và liệu pháp điều trị đích trong neuroblastoma

- Các hợp chất y học cổ truyền

 
   TS. BUI, Chi Bao   

       
     

Nguyên trưởng nhóm Nghiên cứu tế bào gốc
Đại học Y khoa Đài Bắc (TS, 2014)

Đại học Y Dược TPHCM (ThS, 2008; BS, 2002) 

- Liệu pháp tế bào gốc 

- Tác dụng của các hợp chất tự nhiên lên tế bào gốc ung thư

- Con đường tín hiệu Wnt trong điều hoà hoạt động của tế bào gốc và ung thư

 
  TS. BS. HUYNH, Thanh Tuan