University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

TẦM NHÌN CỦA CHƯƠNG TRÌNH Y SINH HỌC LÂM SÀNG TẠI UMPViệt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về thiết lập nghiên cứu đa ngành và phát triển công nghệ sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian gần đây. Quan trọng hơn nữa là Việt Nam có nguồn lực nội tại chất lượng để phát triển công nghệ sinh học thành ngành mũi nhọn trong công cuộc hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học, với truyền thống y học thực hành mạnh mẽ, nền tảng kiến thức vững vàng giúp chúng tôi có khả năng lĩnh hội được những tiến bộ công nghệ sinh học nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ở tương lai.

 

Các nhà nghiên cứu tại Việt Nam nay có nhiều cơ hội trong thực hiện những nghiên cứu trên đối tượng là người Việt Nam, điều này có thể dẫn đến những kết quả, giá trị khám phá và ứng dụng tuyệt vời không chỉ quan trọng đối với cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ tại Việt nam mà còn góp phần chia sẻ những nghiên cứu đó với cộng động khoa học thế giới.

 

Dựa vào những điều kiện phát triển này, tầm nhìn của chúng tôi trong tương lại tại UMP là thành lập chương trinh y sinh học lâm sàng với mục tiêu là chuyển giao những kiến thức, cơ chế và công nghệ mới tạo ra trong nghiên cứu cơ bản vào ứng dụng trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh nhằm cho cải thiện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

 

Kế hoạch của chúng tôi bao gồm các hướng tiếp cận và thành phần cần thiết.

-       Sáng lập chương trình y sinh học với UMP là trung tâm, là điểm giao giữa các hoạt động nghiên cứu học thuật và chuyển giao kết quả ứng dụng liên quan tới nghiên cứu y học lâm sàng tại các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

-       Xác định tính sáng tạo-lợi ích của dự án nghiên cứu và tạo điều kiện chuyển giao “từ phòng nghiên cứu tới lâm sàng ”(gồm chẩn đoán và liệu pháp điều trị).

-       Tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu lâm sàng của bệnh viện nhận được lợi ích từ chương trình y sinh học lâm sàng tại UMP và các đối tác (nghiên cứu hiệu quả trong lâm sàng).

-       Đưa các lợi ích về chăm sóc sức khoẻ tới cộng đồng thông qua con đường tương tác với bệnh viện và các đơn vị y tế cơ sở.

-       Tổ chức chương trình xã hội đáng tin cậy và cần thiết nhắm vào sự đổi mới theo nhu cầu cải tiến điều kiện chăm sóc sức khoẻ người dân Việt Nam.

-       Hợp tác, liên kết và trao đổi sẽ là nguyên tắc của chương trình chúng tôi nhằm đáp ứng sự đa ngành trong chương trình y sinh học lâm sàng. Cụ thể, chúng tôi hoan nghênh các tổ chức hợp tác quốc tế với mục tiêu cải cách nghiên cứu và ứng dụng vào trong chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam và trên thế giới.

 


Kế hoạch và chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Như đã minh chứng, mục tiêu cơ bản của chúng tôi là cầu nối liên kết khoảng trống giữa nghiên cứu (từ các nghiên cứu đơn giản như giải trình tự gen cho đến những nghiên cứu chuyên sâu phức tạp như tiếp cận bộ gen và y học tái tạo) với việc áp dụng các kết quả đạt được vào trong lâm sàng. Chúng tôi là một nhóm các nhà nghiên cứu đầy đam mê và nhiệt huyết, luôn mong muốn thúc đẩy xây dựng một chương trình y sinh học hiện đại và năng động tại UMP. Chúng tôi hoan nghênh mọi sự quan tâm và mời bạn tham gia cùng chúng tôi khám phá về khả năng hợp tác, liên kết và chia sẻ những thành tựu chung đạt được trong khoa học y sinh nhằm góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ của người dân Việt Nam.