University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine


LIÊN HỆ

Tầng 8, tòa nhà 15 tầng

217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 028 38 535159

Facebook: https://www.facebook.com/CMB.UMP/