University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

VIETNAM BIO NEWS

NIH OF AMERICA IS DECLARING WAR AGAINST CANCER VIA THE "CANCER MOONSHOT INITIATIVE""

The NIH of America is declaring war against cancer via the "cancer moonshot initiative" (which echoes the US triumphant of moon landing by Apollo 11 in 1969).

ORGANOIDS: STEM CELLS AND MOLECULAR MECHANISM

Stem cell has many miracle powers, among this is the power to become little organs in a culture-conditioned petri dish. The work by Ron Weiss's team at MIT, described below, uncovered that GATA6 could be a driver gene to make liver tissues from pluripotent iPS stem cell.

GO MSC!

iPS became a rising stars because of the Nobel prize for its creator Yamanaka and Gurdon in 2012. But MSC is a super star because it works for many disease.

UK SCIENTISTS GIVEN GO-AHEAD TO GENETICALLY MODIFY HUMAN EMBRYOS

It appears that genome editing by CRISPR is moving biotechnologies for research and applications with a speed of light!

It appears that genome editing by CRISPR is moving biotechnologies for research and applications with a speed of light! 

TẾ BÀO GỐC: XU THẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Trong thời gian gần đây, cũng như nhiều nơi trên thế giới, ở Việt Nam công nghệ TBG đang tạo những cơ hội trị liệu cho các bệnh hiểm nghèo từ những tiến bộ nghiên cứu và ứng dụng của các dòng TBG. Tuy nhiên TBG cũng đang đặt ra những thử thách lớn về qui chế, giới hạn ứng dụng, hiệu quả và hậu quả mà chúng ta cần tìm hiểu và khắc phục.

VIỆT NAM CẦN THIẾT LẬP NHỮNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC NẾN TẢNG VÀ TIÊN TIẾN

CNSH đang được nhiều đại học và trung nghiên cứu trong nước tham gia phát triển trong thập niên qua. Vì tính chất rộng lớn và tốc độ phát triển nhanh của CNSH hiện đại, việc định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong bối cảnh còn nhiều hạn chế ở trong nước là một thử thách chung. Trong bài đăng tải này, TS Nguyễn Đ. Thái chia sẻ những nhận định về tiềm năng CNSH của Việt Nam và đóng góp ý kiến về kế hoạch triển khai phù hợp để CNSH có thể là đòn bảy phát triển y tế trong nước. 

HIẾN TỦY

Chia sẻ của TS.BS. Huỳnh Thanh Tuấn về vai trò và ý nghĩa của việc hiến tủy trong cộng đồng

TRỊ LIỆU TẾ BÀO GỐC (TBG)

TẾ BÀO GỐC (TBG) là công nghệ y học tân tiến nhất hiện nay, và đang gây những tranh luận và chia rẽ sâu rộng trong xã hội cho ứng dụng trị liệu. Bài tham luận này phân tích công nghệ, các thành tựu và trở ngại của TBG; nhận định về những luồng phản ứng trong giới khoa học, cộng đồng cùng chia sẻ một số định hướng phát triển và ứng dụng TBG ở Việt Nam.